Akti ustanove

 

U nastavku dati su osnovni akti Ustanove Sportski centar “Bor” u PDF formatu:

 1. Statut 
 2. Odluka o osnivanju USC Bor u Boru
 3. Odluka o izmeni odluke o osnivanju USC Bor
 4. Pravilnik o radu
 5. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta
 6. Pravilnik o izmenama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta
 7. Odluka o pokretanju postupka utvrđivanja viška zaposlenih
 8.  Predlog programa za resavanje viska zaposlenih na neodređeno vreme
 9. Misljenje o predlogu programa resavanja viska zaposlenih sa predlogom mera
 10. Odluka o programu za resavanje viska zaposlenih na neodređeno vreme
 11.  Program za  rešavanje viška zaposlenih na neodređeno vreme
 12. Odgovor na dostavljeno misljenje na predlog programa   NSZ
 13. Odgovor na dostavljeno misljenje na predlog programa sindikatima
 14. Odluka o formiranju  Komisije za utvrđivanje lica za čijim je radom prestala potreba – bodovanjem
 15.  Odluka o izmeni i dopuni Pravilnika o radu 
 16. Odluka o pokretanj postupka za utvrđivanje zaposlenih za čijim je radom prestala potreba
 17. Postupak bodovanja
 18. Preliminarna lista viška zaposlenih na neodređeno vreme – 02.07.2018.
 19. Konacna lista viška zaposlenih na neodređeno vreme – 05.07.2018.
 20. Preliminarna lista viška zaposlenih na neodređeno vreme – 06.07.2018.
 21. Konacna lista viška zaposlenih na neodređeno vreme – 11.07.2018.