Finansijski plan

 

Finansijski plan 2024. godina

Izmena i dopuna finansijskog plana za 2024. godinu – V

Izmena i dopuna finansijskog plana za 2024. godinu – IV

Izmena i dopuna finansijskog plana za 2024. godinu – III

Izmena i dopuna finansijskog plana za 2024. godinu – II

Izmena i dopuna finansijskog plana za 2024. godinu – I

Finansijeki plan za 2024. godine – kvote

Finansijski plan za 2024. godinu

 

Finansijski plan 2023. godina

Izmena i dopuna finansijskog plana za 2023. godinu – kvote

Izmena i dopuna finansijskog plana za 2023. godinu – XI

Izmena i dopuna finansijskog plana za 2023. godinu – X

Izmena i dopuna finansijskog plana za 2023. godinu – IX

Izmena i dopuna finansijskog plana za 2023. godinu – kvote

Izmena i dopuna finansijskog plana za 2023. godinu – VIII

Izmena i dopuna finansijskog plana za 2023. godinu – VII

Izmena i dopuna finansijskog plana za 2023. godinu – VI

Izmena i dopuna finansijskog plana za 2023. godinu – kvote

Izmena i dopuna finansijskog plana za 2023. godinu – V

Izmena i dopuna finansijskog plana za 2023 godinu – IV

Izmena i dopuna finansijskog plana za 2023. godinu – III

Izmena i dopuna finansijskog plana za 2023. godinu – II

Izmena i dopuna finansijskog plana za 2023. godinu – I

Finansijski plan za 2023. godinu

 

Finansijski plan 2022. godina

Izmena i dopuna finansijskog plana za 2022. godinu – XI

Izmena i dopuna finansijskog plana za 2022. godinu – X

Izmena i dopuna finansijskog plana za 2022. godinu -I rebalans- IX

Izmena i dopuna finansijskog plana za 2022. godinu – IX

izmena i dopuna finansijskog plana za 2022. godinu – VIII

Izmena i dopuna finansijskog plana za 2022. godinu – VII

Izmena i dopuna finansijskog plana za 2022. godinu – VI

Izmena i dopuna finansijskog plana za 2022. godinu – V

Izmena i dopuna finansijskog plana za 2022. godinu – IV

Izmena i dopuna finansijskog plana za 2022. godinu – III

Izmena i dopuna finansijskog plana za 2022. godinu – II

Izmena i dopuna finansijskog plana za 2022. godinu – I

Finansijski plan za 2022. godinu

 

                                                                      Finansijski plan 2021. godina

Izmena i dopuna finansijskog plana za 2021. godinu – XIV

Izmena i dopuna finansijskog plana za 2021. godinu – XIII

Izmena i dopuna finansijekog plana za 2021. godinu – XII

Izmena i dopuna finansijskog plana za 2021. godinu – XI

Izmena i dopuna finansijskog plana za 2021. godinu – X

Izmena i dopuna finansijskog plana za 2021. godinu – IX

Izmena i dopuna finansijskog plana za 2021. godinu – VII i VIII

Izmena i dopuna finansijskog plana za 2021 godinu-VI

Izmena i dopuna finansijskog plana za 2021. godinu – IV i V

Izmena i dopuna finansijskog plana za 2021. godinu III

Izmena i dopuna finansijskog plana za 2021. godinu – II

Izmena i dopuna finansijekog plana za 2021. godinu – I

Finansijski plan za 2021. godinu

 

Finansijski plan 2020. godina

Izmena i dopuna finansijskog plana za 2020. godinu – VIII

Izmena i dopuna finansijskog plana za 2020. godinu – VII

Izmena i dopuna finansijskog plana za 2020. godinu – VI

Izmena i dopuna finansijskog plana za 2020. godinu – V

Izmena i dopuna finansijskog plana za 2020. godinu – IV

Izmena i dopuna finansijskog plana za 2020. godinu – III

Izmena i dopuna finansijskog plana za 2020. godinu – II

Izmena i dopuna finansijskog plana za 2020. godinu – I

Finansijski plan za 2020. godine