Kontakt

O objektima i korisnicima  Ustanove Sportski centar “Bobana Momčilović Veličković” u Boru brine 69 zaposlenih radnika, organizovanih kroz šest stručnih službi.

Svi oni imaju isti zadatak- najbolji uslovi za naše korisnike.

Ustanovom rukovode Upravni odbor i Direktor kojeg imenuje Skupština Grada Bor.

Naša adresa je ulica Zeleni Bulevar bb, 19210 Bor.

 

Telefon za informacije : 030/434-730 

 

                                                             

                                                                             

FACEBOOK

 

TWITTER

 

 

Uprava- uscbor@gmail.com