Температура воде на базенима

Tемпература водe мерена у  12h :
Велики базен 26.5 степенa
Мали базен  28 степени
Температура хале  27 степени