Температура воде на отвореним базенима

Температура воде у малом базену: 22,8

Tемпература воде у великом базену: 23,4