Распоред спортских активности за предстојећи викенд

Субота 01.07.2017. године

Мала сала

– СУД 20.00 – 21.00 (рекреација)

Недеља 02.07.2017. године

Велика сала

– Александар 19.00 – 20.00 (рекреација)
– РАКИТА 20.00 – 21.00 (рекреација)
– СУД 21.00 – 22.00 (рекреација)
– Студентски Парламент 22.00 – 23.00 (рекреација)