Распоред спортских активности за предстојећи викенд

Субота 22.07.2017. године

Мала сала

– СУД 20.00 – 21.00 (рекреација)

Недеља 23.07.2017. године

Велика сала

– РАКИТА 20.00 – 21.00 (рекреација)
– СУД 21.00 – 22.00 (рекреација)
– Студентски Парламент 22.00 – 23.00 (рекреација)