OBAVEŠTENJE GRAĐANIMA O RADU MALOG BAZENA USC Bor

Mali bazen, USC Bor,počeće sa radom čim se za to steknu adekvatni uslovi.