Kontakt

O objektima i korisnicima  Ustanove Sportski centar “BOR” u Boru brine 105 zaposlenih radnika, organizovanih kroz devet stručnih službi.

Svi oni imaju isti zadatak- najbolji uslovi za naše korisnike.

Ustanovom rukovode Upravni odbor i Direktor kojeg imenuje Skupština Opštine Bor.

Naša adresa je ulica Zeleni Bulevar bb, 19210 Bor.

Telefon: 030/434-730,

Restoran Medalja: 030/432-752

Skijalište Crni Vrh 060/383-10-65

FACEBOOK

 

TWITTER

 

Uprava- uscbor@gmail.com

Marketing- sportskicentarbor@gmail.com