Planovi JN

PLAN JAVNIH NABAVKA 2024

Odluka o usvajanju izmena i dopuna plana JN i Plana na koji se

Plan JN 2024- izmena 4-11.07.2024.

Izmena i dopuna plana nabavki-4

 

 

 

Plan JN 2024 – izmena 3

Izmena i dopuna plana nabavki – 3

Plan JN – Izmena 2

Odluka i Plan na koji se ZJN primenjuje i Plan na koji se ZJN ne primenjuje

 

PLAN JAVNIH NABAVKA  2023

Plan nabavki Izmena 11 (2023)

Plan nabavki Izmena 10 (2023)

Plan 2023 izmena 9

Plan 2023 – izmena 8

Izmena plana nabavki broj 7

Izmena i dopuna plana broj 6

Odluka i plan – izmena i dopuna 5 i 6

Odluka o usvajanju izmena i dopuna Planova javnih nabavki – 4

Odluka o usvajanju plana nabavki na koje se zakon primenjuje i ne primenjuje i plan- izmena 3

Odluka o usvajanju izmena i dopuna Plana javnih nabavki i plana nabavki na koje se Zakon ne primenjuje-izmena 2 i 3

Odluka o usvajanju izmene plana javnih nabavki i plan javnih na

Odluka o usvajanju izmena i dopuna plana javnih nabavki i plana nabavke na koje se zakon ne primenjuje broj 1

Odluka o usvajanju plana nabavki na koje se zakon primenjuje i ne primenjuje i planovi

 

PLAN JAVNIH NABAVKA  2022

Odluka o usvajanju izmena i dopuna plana javnih nabavki i nabavke na koje se zakon ne primenjuje broj 15

Odluka o usvajanju izmena plana na koju se zakon ne primenjuje – izmena 14

Odluka o usvajanju izmena plana na koje se zakon primenjuje – izmena 3

Odluka, izmena i dopuna plana javnih nabavki i plana nabavke na koje se zakon ne primenjuje broj 13

Odluka, izmena i dopuna plana nabavki na koji se zakon o javnim nabavkama ne primenjuje broj 12

Odluka, izmena i dopuna plana javnih nabavki i plana nabavki na koji se zakon o javnim nabavkama ne primenjuje broj 2 i 11

Odluka i izmena plana nabavki na koji se zakon o javnim nabavkama ne primenjuje broj 10

Odluka, izmena i dopuna plana nabavki na koji se zakon o javnim nabavkama ne primenjuje broj 9

Odluka, izmena i dopuna plana nabavki na koji se zakon o javnim nabavkama ne primenjuje broj 8

Odluka, izmena i dopuna plana nabavki na koji se zakon o javnim nabavkama ne primenjuje broj 7

Odluka, izmena i dopuna plana nabavki na koji se zakon o javnim nabavkama ne primenjuje broj 6

Odluka, izmena i dopuna plana nabavki na koji se zakon o javnim nabavkama ne primenjuje broj 5

Odluka, izmena i dopuna plana nabavki na koji se zakon o javnim nabavkama ne primenjuje broj 4

Odluka, izmena i dopuna plana nabavki na koji se zakon o javnim nabavkama ne primenjuje broj 3

Odluka o usvajanju plana nabavki na koji se zakon o javnim nabavkama ne primenjuje broj 2

Odluka o usvajanju plana javnih nabavki i plana nabavki na koji se zakon o javnim nabavkama ne primenjuje

Plan javnih nabavki broj 1

Plan javnih nabavki 2022