Opšti podaci

                                       ОБРАЗАЦ ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОСЛОВНИХ ПАРТНЕРА
ПОДАЦИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ
1,1 ФИРМА ПУН НАЗИВ Установа Спортски Центар “Бобана Момчиловић Величковић “
1,2 ФИРМА СКРАЋЕНИ НАЗИВ УСЦ “Бoбана Момчиловић Величковић”
1,3 ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА Ивана Лукић
1,4 МАТИЧНИ БРОЈ 17782126
1,5 РЕГИСТАРСКИ БРОЈ 6113625248
1,6 ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ 106370178
  ПОДАЦИ О СЕДИШТУ ПОДАЦИ О СЕДИШТУ
2,1 ГРАД БОР
2,2 МЕСТО И ПОШТАНСКИ БРОЈ БОР 19210
2,3 НАЗИВ УЛИЦЕ ЗЕЛЕНИ БУЛЕВАР б.б.
2,4 БРОЈ ТЕЛЕФОНА 030/434-730
2,5 БРОЈ ТЕЛЕФАХА 030/434-730
2,6 ОБАВЕЗНИК ПДВ ДА
2,7 ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА E – mail uscbor@gmail.com
ПОДАЦИ О ДЕЛАТНОСТИ
3,1 НАЗИВ ДЕЛАТНОСТИ Делатност спортских објеката
3,2 ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 9311
3,3 ДАТУМ ОСНИВАЊА 04.11.2009 гд.
ПОДАЦИ О РАЧУНУ У БАНЦИ
4,1 СОПСТВЕНИ ЖИРО РАЧУН 840-932668-89
4,2 ЖИРО РАЧУН 840-1004664-23
4,3 ЈЕДИНСТВЕН БР.БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 80418